Życzenia samych sukcesów w nadchodzącym 2018 roku!
       Niech Nowy Rok 2018 obfituje w  sportowe sukcesy,
przyniesie zadowolenie i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań,
            a  także wszelką pomyślność osobistą w życiu .